Algemene voorwaarden van reBuy reCommerce GmbH

Stand 22.05.2017

reBuy is een dienst die het mogelijk maakt om gebruikte producten zoals mobiele telefoons, tablets, consoles, muziekspelers, camera’s (inbegrepen in onze catalogus) met weinig inspanning tegen een vaste prijs te verkopen (zie §2 voor verkopen van u aan reBuy). Daarnaast kunt u dergelijke gebruikte producten, reBuy-tegoed en nieuwe telefoon- tabletaccesoires tegen een voordelige prijs inkopen (zie §3 voor verkopen van reBuy aan u). Daarvoor als ook voor het gebruik van onze dienst en website gelden deze gebruiks- en algemene voorwaarden. Daarnaast bieden wij u aanvullende reBuy-services aan (bijvoorbeeld ‘mijn account’ en ‘reBuy-tegoed’) met aanvullende voorwaarden aan. In dit geval zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden de aanvullende voorwaarden tegenspreken, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.

Contractant

Contractant en aanbieder van reBuy en reBuy.nl

reBuy reCommerce GmbH Potsdamer Str. 188 10783 Berlijn Duitsland

reBuy reCommerce GmbH is een Duitse onderneming met het hoofdkantoor op het adres Potsdamer straße, 10783 Berlijn.

Kantoor van de bevoegde rechtelijke instantie: Rechtbank van het kanton Berlijn (Charlottenburg) HRB 109344 B;

Btw-nummer: NL824085516B01

Directeur en verantwoordelijke voor de inhoud van de site:
Torsten Schero

Contactinformatie:

E-mail: support@rebuy.nl
Link naar contactformulier toevoegen
Telefoonnummer: 020-7018519

Bank:

Rekeninghouder: reBuy reCommerce GmbH
Instelling: Commerzbank
IBAN: DE29 1004 0000 0575 7620 00
BIC: COBADEFFXXX

Adres voor pakketten:

reBuy Kanalstr. 139 12357 Berlijn Duitsland

§1 Algemene gebruiksvoorwaarden en gemeenschappelijke regels voor aan- en verkopen

I. Toepasselijkheid van deze voorwaarden; contractanten, contracttaal en toepasselijk recht; beschikbaarheid van het contract- en accountinformatie; klantenservice;

 1. Alle contractuele overeenkomsten tussen u en ons zijn onderworpen aan deze gebruiks- en algemene voorwaarden. Uitgezonderd prioritaire individuele overeenkomsten worden er geen afwijkende of aanvullende bepalingen of AV erkend. Dit geldt zowel voor het gebruik van onze dienst, als voor aan- en verkopen tussen u en ons.
 2. Als u in de hoedanigheid van professionele onderneming producten aan ons wilt verkopen, neemt u best vooraf contact op met onze B2B afdeling via b2b@rebuy.de. U kunt zich dan als zakelijke klant bij ons registreren. Klanten die zich niet als dusdanig registreren, worden bij het opmaken van de facturen als private klanten beschouwd. Na het afsluiten van een overeenkomst is een wijziging met terugwerkende kracht van de hoedanigheid niet meer mogelijk. Wij behouden ons het recht voor om uw status als private klant op elk moment te controleren en deze, indien nodig, te wijzigen naar de status van zakelijke klant. Verkoop van onze producten aan private klanten is uitsluitend voor privé gebruik bestemd.
 3. De gebruiksvoorwaarden en de aankoopovereenkomsten worden afgesloten tussen uzelf en ons, reBuy reCommerce GmbH (adres en contactgegevens: zie hierboven, § 1).
 4. De voertaal van de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands. Behoudens prioritaire dwingende bepalingen van buitenlands recht is enkel het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 5. De logistiek, reparatie en klantenservice is overgedragen aan reBuy reCommerce Services GmbH & Co. KG. Kanalstr. 139. 12347 Berlijn.
 6. Indien zekere bepalingen van de tussen uzelf en ons afgesloten overeenkomst, in het bijzonder de bepalingen van deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met de openbare orde of wanneer ze omwille van andere redenen ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden onverminderd van toepassing.

II. Inhoud van de overeenkomst en rekeninggegevens, klantenservice

 1. De inhoud van de overeenkomsten wordt door ons bewaard volgens de wettelijke voorschriften en in het kader van onze bedrijfsboekhouding. U kunt de inhoud van uw overeenkomsten inkijken door contact op te nemen met onze klantenservice (support@reBuy.nl). Wij adviseren u bovendien om van ons ontvangen documenten met betrekking tot overeenkomsten af te drukken of te bewaren in uw administratie. Als u de verkoop rechtstreeks op www.reBuy.nl heeft tot stand gebracht, kunt u uw gegevens en de status van uw lopende verkoop steeds raadplegen via de link 'Mijn Account' op www.reBuy.nl.
 2. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u onze klantenservice contacteren op de hierboven vermelde wijze.

III. Het gebruik van onze website/diensten en het openen van een klantenaccount, nieuwsbrief, ons gebruik van uw gegevens, recensies en toekenning van rechten

 1. Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, moet u handelingsbekwaam zijn en een account op onze website aanmaken. Registratie is gratis.
 2. Vul het online registratieformulier volledig en waarheidsgetrouw in om een account aan te maken. Indien uw gegevens wijzigen bent u zelf verantwoordelijk voor het updaten ervan. Wanneer u bent aangemeld kunnen alle wijzigingen online worden aangebracht onder 'Mijn Account'. Om misbruik te voorkomen, dient u uw informatie geheim te houden en niet vrij te geven aan derden.
 3. Elke klant mag slechts één account aanmaken.
 4. Indien u uw gegevens bij ons wilt verwijderen, neemt u contact op met onze klantenservice. Het verwijderen van uw account gebeurt met onmiddellijke ingang; de verwijdering van de bewaarde gegevens gebeurt apart, nadat alle lopende aankooptransacties zijn afgesloten en eventuele wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gelieve voor back-ups te zorgen van alle gegevens met betrekking tot uw account die u nog nodig heeft.

§2 Aankoop van uw gebruikte artikelen door ons (aankopen)

I. Totstandkoming van de overeenkomst en verder verloop

 1. U bezorgt ons een aanbieding tot aankoop van gebruikte producten, wanneer u gebruik maakt van de overeenkomstige aankoopfunctie (proces) op onze website www.reBuy.nl.

  U benoemt het aangeboden artikel aan de hand van onze productcatalogus en geeft een beschrijving van de staat van het artikel met behulp van onze catalogus met criteria. Wij kopen enkel producten aan die zijn opgenomen in onze productcatalogus en die voldoen aan onze kwaliteitsnormen.

  Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw gegevens na te kijken en indien nodig aan te passen, alvorens u een bindende verkoopovereenkomst aangaat, door op de knop 'Verkopen' te drukken.

  Op basis van uw beschrijving van het artikel en de staat ervan, geven we op onze website reeds vrijblijvend een indicatie van de prijs die u van ons ontvangt als het artikel daadwerkelijk overeenstemt met de door u opgegeven beschrijving. Het gaat hier slechts om een indicatie en dit betekent nog niet dat uw aanbieding door ons wordt aanvaard.

  Vanaf de aanbieding heeft u 14 dagen de tijd om ons het aangeboden product toe te sturen. Maak hiervoor gebruik van het beschikbare verzendetiket (zie verderop § 2 nr. II.1.).

  Zodra wij het product hebben ontvangen, kijken wij de staat ervan onmiddellijk na. Opgestuurde pakketten kunnen integraal geweigerd worden, ongeacht de status van individuele producten, wanneer de inhoud ervan door ons omwille van gezondheidsredenen niet kan worden nagekeken. Elk nazicht is voor ons onmogelijk wanneer de verpakking of delen van de inhoud van het pakket sterk verontreinigd zijn of als er een sterke geur wordt waargenomen, die wijst op vocht of schimmel. Hieraan zijn voor u desgevallend bijkomende kosten verbonden.

  1. Als het product en de staat ervan overeenkomen met uw beschrijving, laten we u via e-mail weten uw aanbieding aan de vooraf bepaalde prijs te aanvaarden. Hiermee ontstaat er bijgevolg een overeenkomst tussen u en ons.
  2. Wanneer bij het nazicht van het ingezonden artikel blijkt dat de werkelijke toestand verschillend is dan door u beschreven, wijzen we uw aanbieding via e-mail af en doen we u een nieuw aanbod met een aangepaste prijs, overeenkomstig onze criteria en de staat van het product (tegenaanbod).

   U kunt dit tegenaanbod binnen de 7 dagen het ontvangen van onze e-mail aanvaarden of weigeren. Deze beslissing kunt u doorgeven in het beslissingportaal welke u kunt bezoeken door te klikken op de link in ons bericht. Aanvaardt u ons tegenaanbod, dan ontstaat er op basis hiervan een overeenkomst tussen u en ons.

   Weigert u ons tegenaanbod, dan komt er geen overeenkomst tot stand. Na een voorafgaand e-mailbericht ter kennisgeving, sturen we uw artikel gratis en op onze verantwoordelijkheid terug naar het door u opgegeven adres of we gooien het op uw vraag weg. Indien het pakket omwille van een ongeldig adres niet besteld kan worden, vragen we u via e-mail om binnen de 5 dagen een correct adres mee te delen. Wanneer u niet reageert op dit verzoek en evenmin binnen de 3 weken reageert op een bijkomend verzoek, gaat u ermee akkoord dat de goederen in kwestie uit het systeem worden verwijderd en dat u afziet van de eigendom van de goederen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de terugzending ervan.

   Wanneer u niet binnen de 7 dagen reageert op onze e-mail met het tegenaanbod of wanneer u dit tegenaanbod niet uitdrukkelijk aanvaardt of weigert, gaan wij ervan uit dat u ons tegenaanbod aanvaardt. Er ontstaat dan ook een overeenkomst op basis van ons tegenaanbod. Wij zullen hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen in de e-mail met daarin het tegenaanbod.

  3. Wanneer tijdens onze controle van de goederen blijkt dat wij deze niet aan kunnen kopen (omdat wij deze niet in ons assortiment hebben) of we uw geen prijs aanbieden kunnen (defecte goederen), zullen we uw verkoopaanbod afwijzen en bieden u de mogelijkheid om het product te recyclen of kosteloos en verzekerd te laten retourneren op het door u aangegeven adres.

   Indien u niet binnen 14 dagen op onze e-mail reageert, en dus verzuimd om uitdrukkelijk aan te geven of u het tegenbod accepteert of afwijst, gaan we ervan uit dat we het product dienen te behouden. Wij zullen hier nadrukkelijk op wijzen in de e-mail met daarin het tegenaanbod.

 2. Wanneer u ons meerdere producten aanbiedt, wordt er voor elk ervan een afzonderlijke koopovereenkomst opgemaakt. Bij meerdere gelijkaardige producten ontstaat er slechts een overeenkomst onder de volgende voorwaarden.
 3. Een aankoop gebeurt enkel van hoeveelheden die billijk zijn voor private klanten. Wanneer u ons meerdere eenheden van hetzelfde product aanbiedt, behouden we ons het recht voor om u voor elk van deze producten een nieuw aanbod (tegenaanbod) te doen of uw aanbieding te weigeren.
 4. Wanneer u ons, afwijkend van paragraaf 1. - 3., bijkomende producten bezorgt, worden deze goederen beschouwd als een gift, voor zover ze een gezamenlijke aankoopwaarde voor reBuy hebben van minder dan € 3 of wanneer ze niet zijn opgenomen in de reBuy-productcatalogus. U ontvangt voor deze gift geen vergoeding, rekening of bewijs van donatie.

II. Verzending bij aankoop, kosten van verzending, vervoersrisico, gegevensbeveiliging en gegevensverwijdering

 1. Het verzenden van goederen vanuit Nederland is gratis als u gebruik maakt van ons verzendetiket. Het verzendetiket kan van op onze website gratis worden afgedrukt. Verzendingen met gebruik van ons verzendetiket zijn verzekerd indien u deze verzend via PostNL Pakketten. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen door ons worden geweigerd. Bijkomende kosten die hierdoor ontstaan zijn voor uw rekening.
 2. De verantwoordelijkheid voor het vervoersrisico, dit wil zeggen het risico op schade of vernieling van de goederen tijdens het transport, ligt bij u zolang u de waren nicht zorgvuldig heeft verpakt. Wij raden u daarom aan om alle producten die u naar ons verstuurt, zorgvuldig en veilig te verpakken en verzekerd te verzenden.
 3. U stemt ermee in gegevens, zoals ondermeer contacten, berichten, foto's en muziek definitief te verwijderen voordat u de apparaten opstuurt. Doorgaans - zonder hiertoe verplicht te zijn - voeren we bij de ontvangst en controle van de goederen de volgende handelingen uit: het verwijderen van gegevens, het herstellen van de fabrieksinstellingen en het updaten van de software. Dit zorgt doorgaans voor een permanente verwijdering van aanwezige gegevens. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het bewaren van persoonlijke gegevens, noch dragen we enige verantwoordelijk indien deze gegevens in handen van derden zouden vallen.

III. Uitbetaling

 1. Het tegoed wordt overgeschreven op uw reBuy-account. Dit tegoed kunt u gebruiken om nieuwe producten te kopen of u kunt ervoor kiezen het bedrag over te maken op uw bankrekening.
 2. De uitbetaling op een bankrekening vindt plaats zodra dit door u wordt aangevraagd of geïnitieerd. Afhankelijk van de bank en het land gebeuren uitbetalingen op een door u gekozen rekening 1 tot 3 werkdagen na de aanvraag. Bij overschrijvingen naar het buitenland draagt u de eventuele bijkomende kosten. Naar deze kosten kunt u informeren bij uw bank. Overschrijvingen naar Nederlandse bankrekeningen zijn gratis.
 3. Indien u kiest voor het reBuy-tegoed, zijn de daarvoor opgestelde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

IV. Eigendom en garantie van de producten bij een aankoop, vrijwaring door u

 1. Door uw aanbieding bij ons in te dienen, garandeert u ons dat u de rechtmatige eigenaar bent van het van het product, en dat u bovendien wettelijk gerechtigd bent om het product aan ons te verkopen en de eigendom ervan over te dragen.
 2. Verder garandeert u ons dat er geen derden wettelijk aanspraak kunnen maken op de aangeboden producten.
 3. Bovendien gaat u er met het indienen van uw aanbieding mee akkoord, ons met betrekking tot deze producten te vrijwaren van elke aanspraak door derden, van welke aard of oorsprong ook. Ook gaat u ermee akkoord mogelijke schade te vergoeden die voor ons kan ontstaan in het kader van de aankoop, met inbegrip van gemaakte kosten voor alle noodzakelijke of gepaste tussenkomst van een advocaat of van andere juridische bijstand.

§ 3 Verkoop van artikelen door ons aan u (aankopen)

I. Totstandkoming en uitvoering van het contract; eigendomsvoorbehoud; verzuim

 1. Door op onze site (in deze catalogus) een of meer artikelen uit te kiezen en aan uw virtuele winkelmandje toe te voegen, de verdere bestelprocedure te doorlopen en tot slot op de dienovereenkomstig gelabelde knop 'Kopen' te drukken, plaatst u een bindende bestelling. Tegelijkertijd accepteert u hiermee ons online-aanbod. Gelieve te bedenken dat artikelen in het virtuele winkelmandje geen reserveringen zijn.

  Voordat u uw bestelling naar ons verstuurt door op de 'Kopen'-knop te drukken, ontvangt u een overzicht van de door u gekozen artikelen samen met de te betalen eindprijs, incl. btw en verzend- en aanvullende kosten.

  Vóór het definitief versturen van een bestelling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling nog eens te controleren en eventueel door het aanklikken van de desbetreffende knoppen te corrigeren of volledig te annuleren.

  Na verzending van uw bestelling ontvangt u een e-mail met een specificatie van uw bestelling en alle contractuele informatie. Deze e-mail vormt tevens de bevestiging van uw aanvaarding van het contract. Na voltooiing van de betaalprocedure (met uitzondering van bij betaling per creditcard) voeren we uw bestelling terstond uit. De bestelde artikelen versturen we naar het door u opgegeven adres. Over de verzending van de bestelde artikelen informeren we u door middel van een verzendbevestiging per e-mail. De verzendbevestiging bevat tevens een link naar uw factuur.

 2. Alle artikelen blijven tot aan voltooide betaling ons eigendom. Alleen tegenover ondernemers geldt dit ook tot aan de volledige vereffening van onze toekomstige vorderingen m.b.t. aflopende zakelijke relaties, naast rente en kosten.
 3. Blijft een klant met betalingsverplichtingen jegens ons in gebreke, dan worden alle bestaande vorderingen direct opeisbaar.

II. Onderwerp van de overeenkomst en staat

 1. Onderwerp van de overeenkomst zijn de artikelen die u in het kader van de bestelling gespecificeerd (in het winkelmandje gelegd en vervolgens besteld) hebt en die in de bestel- en opdrachtbevestiging genoemd zijn, tegen de daar vermelde eindprijzen.
 2. Bij de door ons aangeboden artikelen gaat het om gebruikte producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijbehorende productbeschrijving in de artikelencatalogus.

  Gebruikte artikelen kunnen gebruikssporen, verontreinigingen door eerder gebruik, geringe, het normale gebruik niet of slechts minimaal beperkende gebreken, defecten of functionele beperkingen en soortgelijke voor gebruikte goederen typische beperkingen vertonen. Onze artikelbeschrijvingen in de catalogus vermelden dat telkens; gelieve onze artikelbeschrijvingen altijd zorgvuldig te lezen teneinde misverstanden te vermijden.

 3. De afbeeldingen op onze website en in onze catalogus geven de aangeboden artikelen soms onnauwkeurig weer; in het bijzonder kleuren kunnen door technische oorzaken aanzienlijk afwijken. Foto's dienen uitsluitend ter illustratie en het getoonde kan van het artikel afwijken; deels gaat het om symbolische foto's of generieke afbeeldingen van het type, niet om afbeeldingen van het daadwerkelijke artikel. In het voorkomende geval wijzen we u daar expliciet op. Specificaties als tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, opgaves van gewichten, maten en prestaties behelzen gangbare waarden bij benadering.
 4. Recensies bij de artikelen verwoorden uitsluitend de mening van de auteur van die recensie over het artikel in kwestie. Ze maken geen deel van de artikelbeschrijving en de specificatie m.b.t. de staat van het artikel uit; er kunnen geen claims jegens ons aan ontleend worden.
 5. Technische apparaten mogen altijd pas in gebruik genomen worden wanneer ze volledig op omgevingstemperatuur gekomen zijn; met name tijdens het transport kunnen apparaten afkoelen en ze dienen voor hun ingebruikneming eerst op bedrijfsklare temperatuur te komen.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle in onze artikelencatalogus opgegeven prijzen zijn eindprijzen in euro en zijn vanzelfsprekend exclusief verzendkosten. Echter, reBuy brengt geen verzendkosten in rekening. De klant ontvangt met de verzendbevestiging een link naar zijn factuur inclusief btw, voor zover het niet gaat om artikelen die aan de margeregeling onderworpen zijn. De btw is in het geval van margeregeling in de koopprijs inbegrepen, maar wordt conform de regelingen van de wet op omzetbelasting niet apart gespecificeerd.
 2. U kunt betalen van een reBuy-tegoed of door middel van iDEAL, creditcard of PayPal.
  1. Bij betaling per creditcard wordt het factuurbedrag direct na aflevering van het artikel/de artikelen geïnd.
  2. Bij selectie van de betaalmethode PayPal wordt het factuurbedrag betaald via de online betalingsprovider PayPal. Daartoe wordt u omgeleid naar de website van PayPal (www.paypal.com). U moet hiervoor bij PayPal ingeschreven staan of zo nodig een account aanmaken, u vervolgens met uw inloggevens legitimeren bij PayPal en daarna de betaalopdracht aan reBuy bevestigen. Voor de betalingsovereenkomst tussen u en Paypal geldt de actuele versie van de 'PayPal Gebruikersovereenkomst' van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.; zie hiervoor www.paypal.com. #
  3. Bij selectie van de betaalwijze vooruitbetaling vermelden we onze bankgegevens in de orderbevestiging en ook op de afsluitende webpagina, zodra de bestelling geplaatst is. Een aanwezig reBuy-tegoed wordt direct met het te betalen bedrag verrekend c.q. in mindering gebracht, indien het reBuy-tegoed niet volledig toereikend is voor de betaling van de order. Het factuurbedrag dient binnen tien dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
 3. Wij behouden ons voor om u naar ons goeddunken tegoedbonnen ter beschikking te stellen, waarop in voorkomende gevallen andere condities van toepassing kunnen zijn, zoals een minimaal bestelbedrag of vervaldatum. Zulke voorwaarden worden op de tegoedbon in kwestie vermeld. Per bestelling kan slechts één tegoedbon ingewisseld worden. Tegoedbonnen verstrekt in het kader van 'nieuwe klant' blijven kwantitatief beperkt tot één tegoedbon per klant. We behouden het recht voor om in geval van kwantitatieve overschrijding de waarde van onrechtmatig ingewisselde tegoedbonnen tot voorwerp van schuldvergelijking te maken en/of de waarde van een dergelijk reBuy-tegoed op www.reBuy.nl te verrekenen en/of u het bedrag in rekening te brengen.

  In het geval van een verzamelbestelling wordt de tegoedbon evenredig over de bestelde artikelen en de koopprijs daarvan verrekend, zodat we u in het geval van een herroeping (zie § 3 V van deze algemene voorwaarden) van individuele artikelen uit een verzamelbestelling (deelherroeping) de koopprijs verminderd met de evenredig verrekende waarde van de tegoedbon uitbetalen.

IV. Levering; transportgevaar/-risico

 1. Zodra het bestelde artikel beschikbaar is, zenden we het u, tenzij anders met u overeengekomen, direct (bij de betaalmethoden vooruitbetaling, PayPal en iDEAL) toe op het adres of Packstation dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

  De levertijd hangt af van de looptijd bij de expediteur waarop een beroep wordt gedaan en bedraagt 2-3 werkdagen vanaf het moment van bijschrijving van de betaling, tenzij in de aanbieding anders aangegeven.

  Mocht een levering aan u niet uitvoerbaar zijn, omdat het geleverde artikel niet door uw huisdeur, ingangsdeur of het trappenhuis past of omdat u niet op het door u opgegeven bezorgadres getraceerd kon worden, dan draagt u de kosten voor de mislukte bezorging.

  Mocht het artikel door uw schuld ook bij een tweede poging tot bezorging niet afgeleverd kunnen worden, dan verklaren we bij voorbaat de overeenkomst als ontbonden. Eventueel door u gedane betalingen worden direct gerestitueerd. Wij behouden ons het recht voor om de door ons gemaakte kosten in te houden.

 2. Wanneer u aankopen gebruikt in het kader van uw beroepsuitoefening (als al of niet zelfstandige ondernemer), gaat het transportgevaar, d.i. het gevaar van toevallige beschadiging of andere verslechtering of vernietiging van het bestelde artikel tijdens transport, op u over zodra we het artikel overgedragen hebben aan de expediteur waaraan de opdracht is verstrekt. Wanneer u een aankoop gebruikt voor een doel dat niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden (consument), dragen wij het transportrisico tot het moment dat de expediteur het artikel aan u overgedragen heeft.

V. Herroepingsrecht bij overeenkomsten met consumenten

 1. Wanneer u een consument bent, d.i. de aankoop gebruikt voor een doel dat overwegend niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden, geniet u het hierna beschreven herroepingsrecht.

  ***Instructies voor herroeping***

  Herroepingsrecht bij overeenkomsten

  U hebt het recht om deze overeenkomst binnen eenentwintig dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt eenentwintig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de expediteur is, het laatste goed in bezit gekregen hebt resp. heeft.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlin (telefoon: +31 (0)20 / 207 018 519, fax: +49 (0)30 / 400 338 199, e-mail: support@rebuy.nl) van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen op de hoogte te stellen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, telefax of e-mail). U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, maar bent daartoe niet verplicht.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van bezorgen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld aan u terug te betalen, ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken met u zijn gemaakt; in geen geval worden u met deze terugbetaling verbonden kosten in rekening gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naargelang van welk tijdstip het eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan indien u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

  In alle gevallen is het terugzenden van de goederen gratis voor u.

  U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op gebruik van uw kant op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, kenmerken en werking van de goederen.

  Opmerking m.b.t. het niet-bestaan van herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand betreffende

  • de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die ondubbelzinnig op maat gemaakt zijn voor de persoonlijke behoeften van de consument;
  • de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden werd;
  • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien na aflevering de verzegeling verbroken is;
  • de levering van goederen wanneer deze na aflevering als gevolg van hun § 3 aard onscheidbaar met andere goederen vermengd werden;
  • de levering van audio- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na aflevering verbroken werd;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de regelmatige levering van dergelijke publicaties (abonnement);
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.


  *** Einde van de instructies voor herroeping***

  Herroepingsformulier

  Vul dit formulier in en stuur deze terug indien u uw contract wilt herroepen.

  Per post: fax: +49 (0)30 / 400 338 199 e-mail: support@rebuy.nl
  reBuy Logistikzentrum
  Kanalstraße 555
  12357 Berlin
  Hierbij herroep(en) ik/wij
  Klantennummer
  Bestelnummer
  ADres
  _____________________________ (voor- en achternaam)
  _____________________________
  _____________________________ (TRNxxx)
  _____________________________ (straat, huisnummer)
  _____________________________ (postcode)
  _____________________________ (Plaats )

  Het contract betreft de koop van het/de volgende product(en)

  Artikel ID (optioneel) Artikelomschrijving Reden (optioneel)
       
       
       
       
       

  Besteld op ___________________ (datum) / ontvangen op ___________________ (datum).


  ____________________________________ (plaats, datum en handtekening)

 2. Voorafgaande aan het terugsturen van gegevensdragers en apparatuur met interne gegevensdragers (bijv. interne harde schijven, USB-sticks en overige opslagmedia) dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u daarop opgeslagen gegevens bewaard en op de gegevensdrager effectief gewist zijn. We staan bij doorverkoop van deze artikelen aan derden niet in voor het bewaren van deze gegevens en het effectief wissen ervan.
 3. Gelieve het artikel indien mogelijk terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking en zo nodig beschermend opnieuw verpakt. Hebt u de oorspronkelijke verpakking niet meer, zorg er dan met een geschikte nieuwe verpakking voor dat het artikel voldoende beschermd is voor transport teneinde schadeclaims vanwege beschadiging van het artikel ten gevolge van een gebrekkige verpakking te vermijden. Het artikel dient inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires geretourneerd te worden. Ontbreken de accessoires, dan wordt dit op het restitutiebedrag evenredig in mindering gebracht. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.
 4. We betalen u de koopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Hebt u bij een verzamelbestelling een tegoedbon ingewisseld, dan restitueren we de koopprijs verminderd met het aandeel in de totale tegoedwaarde dat voor dit artikel evenredig is verrekend, vgl. § 3 III 3 van deze algemene overeenkomst.
 5. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

VI. Garantie, verjaring en beperking van aansprakelijkheid, beveiligen en wissen van gegevens, vereisten voor reclamatie (alleen voor ondernemers)

 1. Garantie en garantietermijn

  Neem in een garantiegeval schriftelijk contact met ons op reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlijn of per e-mail aan support@reBuy.nl. Daarnaast kunt u op onze site www.reBuy.nl onder 'Mijn account' ons retourportaal oproepen. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.

  We betalen u indien van toepassing de koopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

  De wettelijke garantieregels en verjaringstermijnen zijn van kracht, met de navolgende inperkingen:

  1. U bent consument

   Wanneer u een aankoop gebruikt voor een doel dat overwegend niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden (consument), geldt voor gebruikte goederen een garantietermijn van twaalf maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed; uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.

   Voor de aankoop van nieuwe goederen geldt voor consumenten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een garantietermijn van 24 maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed.

   De garantie is conform de wettelijke bepalingen; d.w.z. u hebt al bij risico-overdracht van bestaande gebreken een recht op navervulling (naar keus verhelpen van gebreken of levering van nieuw artikel) en, indien navervulling mislukt, een recht op mindering of ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding; schadevergoeding vindt plaats onder de navolgende beperkingen. Overdracht van garantierecht op derden is uitgesloten.

  2. U bent ondernemer

   Wanneer u een gebruikt goed gebruikt voor uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening (ondernemer), is garantie uitgesloten; uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn c.q. uitsluiting van garantie zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.

   Voor de aankoop van nieuwe goederen als ondernemer bedraagt de garantietermijn 12 maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed. Uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.

   De garantie is conform de wettelijke bepalingen, met de inperkingen dat de vorm en wijze van navervulling (verhelpen van gebreken of levering van nieuw artikel) door ons bepaald wordt en m.b.t. schadevergoeding de navolgende beperkingen gelden. Overdracht van garantierecht op derden is uitgesloten.

 2. Beperking en verjaring van aansprakelijkheid voor schade- en kostenvergoeding

  Onder voorbehoud van de navolgende uitzonderingen blijven aanspraken op schade- en kostenvergoeding (hierna schadevergoedingsaanspraken) jegens ons beperkt tot schade die typisch uit de overeenkomst zou kunnen voortvloeien of typisch te voorzien is, onder uitsluiting van eventueel gederfde inkomsten. Bij gegevensverlies zijn we uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding, wanneer u kunt aantonen dat u uw gegevensbestanden regelmatig en minstens éénmaal per dag bewaard hebt; de hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten voor herstel (opnieuw afspelen van de bewaarde gegevens op een vervangende gegevensdrager).

  Voorafgaande aan het terugsturen van gegevensdragers en apparatuur met interne gegevensdragers (bijv. interne harde schijven, USB-sticks en overige opslagmedia) dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u daarop opgeslagen gegevens bewaard en op de gegevensdrager effectief gewist zijn. We staan bij doorverkoop van deze artikelen aan derden niet in voor het bewaren van deze gegevens en het effectief wissen ervan.

  Alle schadevergoedingsaanspraken jegens ons verjaren één jaar na aflevering van het goed.

  Deze beperkingen inzake inhoud en tijd gelden niet

  • ? in gevallen van schade aan leven, lichaam of gezondheid, en/of
  • ? bij opzet of grove nalatigheid door ons of onze medewerkers, en/of
  • ? bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door ons of onze medewerkers.

 3. Vereiste voor reclamatie bij aankoop door ondernemers
  1. Onderzoek en reclamatie bij ondernemers

   Wanneer u een aankoop gebruikt voor uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening, dient u het artikel onverwijld, ten laatste 7 werkdagen na levering van het artikel, vakbekwaam en zo nodig met analyse van een voldoende aantal steekproeven te onderzoeken/laten onderzoeken en ons onverwijld, ten laatste 3 volgende werkdagen, schriftelijk (bijv. per e-mail, fax, brief) in kennis te stellen van alle vastgestelde gebreken, met een precieze beschrijving daarvan.

   Later ontdekte gebreken dienen onverwijld na de ontdekking ervan, ten laatste 3 werkdagen na de ontdekking, op gelijke wijze gereclameerd te worden.

   Blijft een degelijk onderzoek en/of reclamatie uit, dan geldt het artikel in het opzicht van de vastgestelde gebreken en gebreken die bij een dergelijk onderzoek ontdekt hadden kunnen worden, als goedgekeurd.

  2. Geen vereiste voor reclamatie bij aankoop door consumenten

   Wanneer u een consument bent, verzoeken we u ons op zo kort mogelijke termijn op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken aan het artikel (bijv. transportschade), zodat gepaste maatregelen voor het verhelpen van het gebrek/de gebreken genomen kunnen worden. Dit is echter geen voorwaarde voor uw aanspraken vanwege zulke gebreken.

VII. reBuy-garantie: Omvang, voorwaarden, uitzonderingen en uitsluiting

 1. Omvang van de reBuy-garantie

  Naast de voornoemde wettelijke garantie bieden we consumenten bij aankopen via reBuy.nl 18 maanden 'reBuy-garantie' op elektronische artikelen. Onder onze garantie vallen alle functies van het apparaat die fabrieks-af door de fabrikant zijn gedefinieerd als technische specificaties van het apparaat. Bij gebreken aan deze functies binnen de garantietermijn kunt u het artikel naar ons terugsturen. U kunt kosteloos retourneren met de frankeerbon in ons retourportaal, onder 'Mijn account'. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.

  De garantietermijn bedraagt 18 maanden vanaf de dag dat het artikel bij u afgeleverd is. Verlenging van de garantietermijn, bijvoorbeeld vanwege de uitvoering van garantieprestaties, is uitgesloten. De garantietermijn gaat in deze gevallen evenmin opnieuw in.

  Nadat u – voor zover u een consument bent – het gekochte artikel naar ons teruggestuurd hebt, controleren we het op gebreken, in het bijzonder de bovengenoemde functionele gebreken. Stellen we gebreken vast, dan staat het ons vrij om het artikel te repareren, door een ander artikel te vervangen of u de waarde van het apparaat terug te betalen. In de regel wordt het oude apparaat gerepareerd. Is dat onmogelijk, dan behouden we het apparaat en zullen we u ofwel een vervangend apparaat toesturen of de waarde van het apparaat restitueren. Wij beslissen naar ons goeddunken voor reparatie, levering van een vervangend artikel of restitutie van de koopprijs en zijn daarvoor geen verantwoording verschuldigd. Voor het retourneren van het artikel nemen we contact met u op; de kosten voor het terugsturen zijn voor ons.

  In geval van restitutie van de apparaatwaarde betalen we u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

  Als u aanspraak denkt te kunnen maken op de 'reBuy-garantie', dient u ons na het ontstaan ervan onverwijld op de hoogte te brengen van het gebrek; de verklaring voor het uitoefenen van de 'reBuy-garantie' moet binnen 18 maanden na leverdatum bij ons binnen zijn. Richt de verklaring schriftelijk aan: reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlijn; of per e-mail aan: support@reBuy.nl. Daarnaast kunt u op onze site www.reBuy.nl onder 'Mijn account' ons retourportaal oproepen en ons daar het garantiegeval melden.

  Overdracht van de reBuy-garantie op derden is uitgesloten.

 2. Uitsluiting van de 'reBuy-garantie'
 3. Onder de 'reBuy-garantie' vallen niet:

  • ? Slijtdelen, bijv. verwijderbare geheugenkaarten, sluitelementen bij camera's en objectieven,
  • ? Breekbare (onder)delen, zoals glas, displays, lenzen, door breuk;
  • ? Verbruiksmateriaal, zoals batterijen en accu's
  • ? Bedrijfs- en bedieningsfouten, schade door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
  • ? Gebreken aan het artikel die door installatie en transport veroorzaakt zijn;
  • ? Media-artikelen, zoals dvd's, boeken, software, muziek, games enz.

  Onder de 'reBuy-garantie' vallen niet:

  • Gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, overmatig gebruik, verkeerde hantering of bediening van het artikel van uw kant, in het bijzonder ook verkeerd bewaren en blootstelling van het artikel aan vallen of sterke schokken.
  • Voorbeelden hiervan zijn:
  • Verbreking van zegels, terwijl dat niet noodzakelijk is volgens de bedieningshandleiding;
  • Een gebroken display en/of behuizing;
  • Kabelbreuk bij niet verwisselbare koptelefoonsnoeren;
  • Waterschade;
  • Elektrische defecten ten gevolge van het gebruik van niet door de fabrikant toegelaten laadapparaten;
  • Installatie van niet door de fabrikant toegelaten software (incl. apps etc.);
  • Het niet naleven van de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzing;
  • Schade die op normale slijtage (bijv. gebruikssporen op de behuizing en/of het display) of opzettelijke beschadiging terug te voeren is;
  • Onvakkundige ingebruikname;
  • Gebrekkig of foutief onderhoud;
  • Schade aan het apparaat waaruit geconcludeerd kan worden dat het gebruikt is voor een doel waarvoor het niet bestemd is;
  • Ongevallen, natuurrampen en alle andere oorzaken die door ons te controleren noch te voorzien zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot blikseminslag, schade door water of vuur, oproer en tekortschietende ventilatie- en klimatologische condities.

VIII. Afvalverwijdering van verpakkingen; elektrische en elektronische apparatuur; batterijen

 1. Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer betekent: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet als ongesorteerd huisvuil worden weggegooid. Als consument kunt u uw oude elektrische en elektronische apparaten kosteloos bij een milieustation afgeven. Voorts kunt u elektrische en elektronische apparaten bij onze verzendpartners inleveren voor terugzending. Voorwaarde hiervoor is wel dat u bij ons een nieuw elektrisch apparaat gekocht hebt en uw oude apparaat gelijksoortig daaraan is. Hebt u geen elektrisch apparaat bij ons gekocht, maar wilt u een oud apparaat teruggeven, dan mag het oude apparaat niet langer dan 25 cm zijn.

  Neem voor de teruggave contact met onze klantenservice op per e-mail aan: support@reBuy.nl.

  Gelieve het oude apparaat voor verzending goed en afdoende te verpakken, zodanig dat breken en mechanische compressie en breuk (nagenoeg) uitgesloten zijn. Inname van oude apparaten mag afgewezen worden, wanneer er ten gevolge van een verontreiniging gevaar voor de gezondheid en veiligheid van mensen bestaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het wissen van alle persoonlijke gegevens.

  Afgedankte batterijen en accu's die niet door het oude apparaat omsloten zijn, moeten daarvan gescheiden worden voordat het oude apparaat bij onze verzendpartner wordt ingeleverd.

 2. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil meegegeven worden. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren op daarvoor voorziene punten. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij onjuiste opslag of verwijdering het milieu of de gezondheid kunnen schaden. Oude batterijen bevatten daarnaast echter belangrijke grondstoffen, zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel, die opnieuw gebruikt kunnen worden. Batterijen kunnen na gebruik ofwel teruggestuurd of in de nabije omgeving (bijv. in winkels of milieustations of ook op het afhaalpunt van de gebruiker) kosteloos ingeleverd worden. Voor eindgebruikers blijft inleveren op verkooppunten daarbij beperkt tot de gangbare hoeveelheden en tot zulke oude batterijen, die de verkoper als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gehad.

  Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer betekent dat u batterijen en accu's niet met het huisvuil mag verwijderen. Onder het symbool kunnen nog tekens met de volgende betekenis afgebeeld zijn:

  1. § Pb: De batterij bevat lood
  2. § Cd: De batterij bevat cadmium
  3. § Hg: De batterij bevat kwik

BTW-teruggave bij domicilie in het buitenland (niet-EU)
reBuy betaalt geen btw terug bij particuliere uitvoer van artikelen naar een land buiten de EU.

§ 4 Geschillenbeslechting

De EU-Commissie heeft een internetplatform ingesteld voor de online beslechting van geschillen; dit ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voort zijn gekomen uit online koopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Met ons kunt u per e-mail aan support@reBuy.nl contact opnemen.

Wij zijn niet verplicht en principieel niet bereid om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillenorgaan deel te nemen.