drucken

Bepalingen omtrent bescherming van gegevens.

Met deze verklaring ga je ermee akkoord dat reBuy reCommerce GmbH je hieronder vermelde persoonlijke gegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

reBuy reCommerce GmbH wijst de gebruiker van de websites en diensten die ze beheert, erop dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt worden op een manier die door een computer gelezen kan worden. De gegevens worden enkel in het kader van deze bepalingen gebruikt en aan derden doorgegeven waarbij er rekening wordt gehouden met de voorschriften van de geldende wetten op bescherming van gegevens. Daarbij worden alle voorschriften inzake gegevensbescherming ten strengste nageleefd.

reBuy reCommerce GmbH heeft na toestemming het recht om persoonlijke gegevens te bewerken en op te slaan, bestandsgegevens voor reclame, marktonderzoek en marketingmaatregelen zoals het versturen van e-mails met algemene informatie of wervend karakter (newsletter) te verwerken en te gebruiken alsook gebruikersinformatie onder andere met behulp van cookies te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om bv. een ID toe te kennen aan een gebruiker. Hierbij moeten de voorschriften van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming gerespecteerd worden. reBuy reCommerce GmbH wijst de gebruiker er verder op

 • dat de gebruiker het recht heeft zijn gegeven toestemming te allen tijde te herroepen voor zover hij hiermee toestemming gegeven heeft voor het gebruik van bestand- en gebruiksgegevens. De herroeping dient met vermelding van het klantennummer via het in de shop beschikbare contactformulier of per post aan reBuy reCommerce GmbH, Potsdamer Str. 188, 10783 Berlijn gestuurd te worden.
 • dat gebruik dat verder gaat dan het hoger of lager vermelde gebruik van bestands- en gebruiksgegevens, aparte toestemming door de gebruiker vereist;
 • dat de bestands- en gebruiksgegevens maar zolang bewaard worden als vereist is in het kader van deze overeenkomst en in naleving van het toepasselijke recht;
 • dat de gebruiker recht heeft op gratis inlichtingen over zijn opgeslagen gegevens alsook eventueel recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Indien je gegevens updatet, bewaren wij een kopie van je oorspronkelijke gegevens in onze documenten. Het gebruik van onze website is vrijwillig en kan daardoor te allen tijde stopgezet worden.

De verantwoordelijke dienst voor de verzameling van gegevens is reBuy reCommerce GmbH alsook de verantwoordelijke inzake gegevensbescherming Michaela Kaufmann. Indien je vragen hebt over de bescherming van gegevens, kan je met ons contact opnemen via het contactformulier in de shop.

Welke persoonlijke gegevens, evaluaties en informatie van onze klanten gebruiken we?

Alle informatie die we van onze klanten ontvangen, maakt het voor ons mogelijk om de inkoopbeleving en aanbiedingen individueel vorm te geven en continu te optimaliseren. We gebruiken deze informatie voor de bewerking van bestellingen, de levering van goederen alsook de afwikkeling van betalingen (scoring). Verder gebruiken we je verzamelde gegevens om je klantaccounts en het gebruik van diensten zoals productalarmen, wenslijstjes, individuele productraadgevingen of recensies up te daten. We gebruiken de gegevens ook om onze websites continu te verbeteren, misbruik tegen te gaan en om de dienstverlengingen die je in onze opdracht wenst, te kunnen bieden.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • We verzamelen en slaan alle gegevens op die je ons ter beschikking stelt en op onze websites ingeeft. Daarbij kan je beslissen welke informatie je ons meedeelt en welke niet. We willen er je echter op wijzen dat bij gebrek aan bepaalde informatie sommige van onze diensten niet kunnen aangeboden worden. In principe gebruiken we je informatie voor communicatiedoeleinden en om onze diensten mogelijk te maken.

Voorbeelden:

 • Door iets bij ons of op de websites in ons beheer te kopen, te betalen, te zoeken, aan te klikken, zich aan te melden, aan acties of wedstrijden deel te nemen, wenslijstjes op te stellen, alarmen in te stellen, recensies te schrijven, vragenlijsten in te vullen, te beoordelen, te becommentariëren, aan te geven of met ons contact op te nemen (e-mail, telefoon, fax, messenger of berichtensysteem), stel je ons informatie ter beschikking. We evalueren deze om ze bv. voor gepersonaliseerde aanbiedingen of het opstellen van charts te gebruiken. Dit wordt echter altijd gedaan zonder verwijzing naar een persoon.
 • De informatie die je daarbij beschikbaar stelt, kan bv. je voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, kredietkaartgegevens, een kopie van je identiteitsbewijs (ter verificatie van je leeftijd), de namen van derden aan wie de producten geleverd moeten worden met inbegrip van hun contact- en adresgegevens zijn. Verder gaat het over informatie zoals producten die je gekocht of betaald hebt alsook daaruit afgeleide voorkeuren.

Automatisch opgeslagen informatie:

 • Indien je onze of door ons beheerde websites bezoekt, bewaren en slaan we automatische gegevens over jou op. Door gebruik te maken van zogenaamde cookies en flash cookies die door de meeste websites op het internet gebruikt worden, ontvangen we bepaalde informatie zodra je webbrowser onze of door ons beheerde websites opent.

Voorbeelden:

 • We slaan bv. de volgende informatie op en evalueren deze. De links waarlangs je op onze site bent terechtgekomen, informatie over je login en login-gegevens (bv. gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord) (niet zichtbaar voor ons), ontvangst- en leesbevestigingen van berichten zoals e-mails of systeemberichten, informatie over de computer die gebruikt werd om onze website te bezoeken en diens verbinding met het internet (browsertype, browserversie, besturingssysteem, snelheid van de verbinding). Verder slaan we de door jou op onze site bezochte Uniform Resource Locators (URL) op, de volgorde waarin deze bezocht werden, de duur van het bezoek en het tijdstip met datum en uur.
 • Communicatie per e-mail: Indien we je e-mails sturen, slaan we voor zover je computer dit mogelijk maakt op in hoeverre je de van ons ontvangen e-mails opent, leest en op welke aanbiedingen je klikt. We proberen zo je e-mails interessanter op te stellen en je geen onnodige e-mails te sturen.

Informatie van andere bronnen:

Indien nodig verzamelen en slaan we ook informatie over jou op uit andere bronnen. Om je bepaalde betalingsmethodes te kunnen garanderen en aan te bieden, houden we ons het recht voor bij derden (Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, easycash GmbH, Am Gierath 20, 40885 Ratingen) inlichtingen over je betalingsgedrag in te winnen.

Voorbeelden:

 • De volgende informatie kunnen we uit andere bronnen ontvangen en opslaan: informatie over je betalingsgedrag, informatie over zoektermen en zoekresultaten, overige informatie met het doel zich preventief tegen bedrog te beschermen, die dient om criminele feiten te onthullen of die helpt om je bepaalde betalingswijzen of financieringsmodellen te kunnen aanbieden.

Gebruik van je gegevens voor reclamedoeleinden

 • Naast de verwerking van je gegevens voor de afwikkeling van j aankoop bij reBuy gebruiken we je gegevens ook om met jou over je bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en je producten en diensten aan te raden die interessant kunnen zijn voor jou.

Productaanbevelingen per e-mail:

Als klant van reBuy ontvang je regelmatig per e-mail productaanbevelingen van ons. Deze productaanbevelingen ontvang je onafhankelijk van het feit of je je voor een newsletter ingeschreven hebt. We willen je op deze wijze informatie over producten uit ons gamma sturen die je op basis van je laatste aankopen bij ons zouden kunnen interesseren. Daarbij leven we de wettelijke bepalingen ten strengste na.

 • Vraag om beoordeling

Voor het beoordelen van de shop door onze klanten en voor kwaliteitsbeheer kunnen we je een e-mail met de vraag om beoordeling van onze prestatie sturen. Klanten kunnen na een opdracht een anonieme beoordeling over onze online shop geven. Deze vragen tot beoordeling ontvang je onafhankelijk van het feit of je je voor een newsletter ingeschreven hebt. Voor de bewerking van je beoordelingen maken we gebruik van de diensten van externe aanbieders. Daarvoor geven we je e-mailadres, voor- en familienaam en het door ons gegenereerde opdrachtnummer (evt. minder maar ook meer) aan onze aanbieder door. Onze aanbieders zijn verplicht om met je aangeboden gegevens om te gaan zoals de regels voor de bescherming van gegevens vereisen.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, productaanbevelingen en vragen tot beoordeling kan je te allen tijde volledig of voor aparte maatregelen weigeren zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. Een schriftelijke mededeling, per post aan eBuy reCommerce GmbH, Potsdamer Str. 188, 10783 Berlijn of per fax +49 30 400 338 – 199 volstaat hiervoor. Uiteraard kan je ook in elke reclame-e-mail een afmeldlink vinden.

Wat is het nut van cookies?

Om ons productaanbod te verbeteren gebruiken we op onze websites zogenaamde "cookies". Een "cookie" is een klein tekstbestand dat naar je computer wordt overgedragen als je op onze sites surft. Een cookie kan enkel informatie bevatten die we zelf naar je computer sturen. Privé-gegevens kunnen daarmee niet gelezen worden. Als je de cookies op onze site aanvaardt, hebben we geen toegang tot je persoonlijke gegevens, met behulp van cookies kunnen we echter je computer identificeren. In de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Aan de hand van de cookie-technologie kunnen we dus geen conclusies over je identiteit trekken. Er wordt enkel pseudoniem-informatie gegeneerd.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • zodat je je winkelwagentje tijdens je sessie met bestellingen kan vullen en kan beheren,
 • zodat we je bij toekomstige bezoeken herkennen en je je gewenste instellingen in het winkelwagentje (betalings- en leveringswijze, land van levering) kunnen weergeven en
 • zodat we onze website nog beter aan de noden van onze klanten kunnen aanpassen.
 • in verband met reclamemaatregelen op websites van derden (zog. display of mail retargeting).
 • in verband met het gebruik van zog. social-plugins.

We maken enerzijds gebruik van "sessiegebonden", tijdelijke cookies: deze blijven niet op jouw computer staan. Als je onze site verlaat, worden ook de tijdelijke cookies verworpen. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en - structuren van onze website analyseren en de website optimaliseren door de inhoud of het personaliseren te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

Daarnaast maken we gebruik van "permanente" cookies: deze blijven op je computer staan om shopping-, personaliserings- en registratiediensten bij je volgende bezoek te vereenvoudigen. Deze cookies kunnen bv. bewaren wat je uitgezocht hebt om te kopen terwijl je verder shopt. Bovendien hoef je je wachtwoord op websites waarop je dient aan te melden, slechts eenmaal ingeven. "Permanente" cookies kunnen door de gebruiker handmatig verwijderd worden. Ze worden na verloop van een bepaalde tijd automatisch gewist.

Cookies worden ook gebruikt door sommige van onze reclamepartners (zgn. third-party-cookies). Deze cookies helpen ons om onze site aan te passen aan de speciale noden van onze klanten bv. door reclame in te schakelen die je ook daadwerkelijk zou kunnen interesseren. Door het gebruik van deze cookies ontvangen we informatie over de producten die je bekeken of gezocht hebt of welke sites je daarvoor bezocht hebt. Deze cookies worden op je harde schijf opgeslagen en worden na verloop van een bepaalde tijd automatisch gewist. Ook in de cookies die door onze reclamepartners gebruikt worden, worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden pseudoniemen gebruikt zodat er geen conclusies over je identiteit getrokken kunnen worden.

De meeste browsers (bv. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, enz.) accepteren cookies standaard. Je kan in de veiligheidsinstellingen tijdelijke en continu opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toelaten of verbieden. We wijzen je er uitdrukkelijk op dat bepaalde opties op onze websites niet beschikbaar zijn en sommige websites mogelijk niet juist weergegeven worden als je cookies deactiveert.

De in onze cookies opgeslagen gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet gelinkt aan je persoonlijke gegevens (naam, adres enz.). Cookies deactiveren?

Mozilla Firefox

Open in Extra > Opties het menu Privacy. Kies voor "Firefox zal geschiedenis onthouden". Als je in plaats van "geschiedenis onthouden" kiest voor "aangepaste instellingen gebruiken", zorg er dan voor dat "Cookies van websites accepteren" aangevinkt is. Bevestig met OK. Laad de weergave opnieuw via "Weergave", "Opnieuw laden" of [CTRL] + [R]

Microsoft Internet Explorer

Open in Extra > Internetopties het menu Privacy. Open bij instellingen het menu Geavanceerd. Hier moet bij het punt eigen cookies "accepteren" aangevinkt staan. Als dit niet het geval is, vink het punt "Automatische cookieverwerking opheffen" onder cookies aan en vink het punt "accepteren" bij "eigen cookies" aan. Bevestig tweemaal met OK. Laad de weergave opnieuw via "Beeld", "Vernieuwen" of [F5].

Opera

Open in het menu "Menu" > "Instellingen" het punt "Instellingen". Selecteer het menu "Geavanceerd". Klik links op "Cookies" en selecteer het punt "Cookies accepteren". Bevestig met OK. Laad de weergave opnieuw via "Vernieuwen" of [F5].

Google Chrome

Open aan de rechterkant het contextmenu via het "schroevendraaiersymbool" het punt "Instellingen". Klik op "Geavanceerde instellingen weergeven". Selecteer "instellingen voor inhoud" onder "Privacy". Selecteer sites niet toestaan gegevens in te stellen. Sluit de beide vensters. Laad de weergave opnieuw via "Vernieuwen" of [F5].

Apple Safari

Kies onder "Safari" het menu "Instelling" of [cmd] + [,]. Open het menu "Beveiliging". Vink het punt "Altijd" aan onder "Cookies accepteren". Sluit het menu. Laad de weergave opnieuw via "Weergave", "Opnieuw laden" of [cmd] + [R].

Wordt informatie aan derden doorgegeven?

Wij zijn een commerciële onderneming en zaken doen met gegevens van andere personen is geen onderdeel van ons businessmodel. Voor bepaalde activiteiten die we via externe dienstaanbieders (bv. transportbedrijven) uitvoeren, moeten we informatie aan derden doorgeven. Daarbij kijken we er ten strengste op toe dat de doorgegeven gegevens niet misbruikt worden. Gegevens worden in de volgende gevallen aan derden doorgegeven:

 • Partnerondernemingen: enkele ondernemingen waarmee we een partnerschap hebben omdat we bv. zakelijke processen van hen geïntegreerd hebben of een website voor hen beheren, hebben uitwisseling van klantengegevens nodig om onze diensten te optimaliseren (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., Payment Network AG, Heidelberger Payment GmbH, Wirecard AG, DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG, Commerzbank AG)
 • Dienstaanbieders: Sommige van onze prestaties geven we in opdracht van ondernemingen en personen. Voorbeelden zijn aflevering van pakketten en brieven, het versturen van e-mails, afwikkeling van supportvragen en serviceaanbiedingen, statistische analyses en interpretatie van onze gegevens, reclamemaatregelen, afwikkeling van betalingen (kredietkaart, rechtstreekse afschrijving en aankoop op factuur) en beheer van klantengroepen. Zodat de dienstaanbieders de genoemde opdrachten kunnen uitvoeren, moeten we bepaalde klantgegevens ter beschikking stellen. Onze dienstaanbieders zijn echter verplicht deze gegevens niet aan derden te geven of voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht de informatie volgens deze verklaring ter bescherming van gegevens en de Duitse wetten op bescherming van gegevens te behandelen.
 • Overdracht van aandelen: Voor zover onze onderneming of aandelen door derden verworven worden, is het ook mogelijk dat klantinformatie met de verwerving aan de derde wordt doorgegeven. Deze moet de gegevens echter altijd volgens deze verklaringen behandelen (uitgezonderd, je staat ander gebruik uitdrukkelijk toe).
 • Eigen bescherming en bescherming door derden: Voor zover we hiertoe wettelijk verplicht worden, in dienst staat van de uitvoering van onze algemene voorwaarden of we verplicht worden de rechten van derden te garanderen, sturen we gegevens aan overheden, ondernemingen en dergelijke door. In geen geval dient dit een economisch doel en wordt enkel uitgevoerd om rechten te garanderen en als bescherming tegen misbruik en overtredingen.

Met jouw toestemming: indien we in andere gevallen je gegevens aan derden doorgeven, wordt dit enkel gedaan met jouw voorafgaande toestemming.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Bij het doorgeven van gevoelige gegevens zoals bankgegevens of dergelijke gebruiken we de veilige coderingstechnologie SSL (Secure Sockets Layer) om je gegevens zo veilig mogelijk door te geven. Verder maken we gebruik van verschillende veiligheidstechnologieën om je gegevens tegen toegang door onbevoegden te beschermen.

Welke gegevens kan je inkijken?

Veel van de gegevens die we opslaan, kan je te allen tijde inkijken in Mijn account en eventueel aanpassen. De volgende gegevens kan je inkijken: Persoonlijke gegevens zoals voornaam, familienaam, e-mailadres, wachtwoord, verzend- en factuuradres, bestellingen, newsletterabonnementen, aanbevelingen, je spelletjes, wenslijstjes, productalarmen, opgestelde recensies en betalingsmethodes.

Gebruik van Facebook-plugins

Op deze website worden plugins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA beheerd wordt ("Facebook"). Als je via websites met een dergelijke plugin onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de Facebook-servers en wordt de plugin door melding aan je browser op de website weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebook-server gemeld welke website van ons je bezocht hebt. Als je daarbij als lid van Facebook ingelogd bent, wijst Facebook deze informatie toe aan je persoonlijke gebruikersaccount van Facebook. Bij het gebruik van de plugin functies (bv. op de "vind ik leuk"-knop klikken, een reactie plaatsen) wordt ook deze informatie aan je facebook-account toegewezen. Dit kan je enkel verhinderen door uit te loggen voor je de plugin gebruikt. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over je rechten hieromtrent, mogelijkheden om je privacy te beschermen vind je in de privacyverklaringen van Facebook.

Gebruik van de Google+-plugin

We gebruiken op onze website de "+1“-knop van het sociale netwerk Google+ (Google Plus) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA, (vervolgens „Google“). Telkens je een website van ons opent die voorzien is met een "+1"-knop, zorgt de "+1"-knop ervoor dat de door jou gebruikte browser de optische weergave van de "+1"-knop van de Google-server laadt en weergeeft. Daarbij wordt aan de server van Google meegedeeld welke bepaalde website je op dat moment bezoekt. Google registreert je browsergeschiedenis bij de weergave van een "+1"-knop voor een periode tot twee weken voor systeemonderhoud en het oplossen van storingen. Je bezoek aan een van onze websites met een "+1"-knop wordt niet verder geanalyseerd. Als je op de "+1"-knop drukt terwijl je bij Google+ (Google Plus) ingelogd bent, verzamelt Google via je Google-profiel informatie over de door jou aangeraden URL, je IP-adres en andere op de browser van toepassing zijnde informatie zodat je "+1"-aanbeveling opgeslagen en openbaar gemaakt kan worden. Je "+1"-aanbevelingen kunnen als opmerkingen samen met je profielnaam en je foto in google-diensten zoals zoekresultaten of je Google-profiel (als "+1"-tab in je Google-profiel) of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet weergegeven worden.

Op het onderstaande webadres vind je de privacyverklaring van Google over de "+1"-knop met gedetailleerde informatie over het verzamelen, doorgeven en gebruik van gegevens door Google, over je rechten hieromtrent alsook de mogelijkheden voor het instellen van je profiel.

Als je lid ben van Google Plus en niet wilt dat Google via onze website gegevens over jou verzamelt en linkt aan je accountgegevens bij Google, moet je je bij Google Plus uitloggen voor je onze website bezoekt.

Webcontrolling

Op deze website wordt de technologie van de firma Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) gebruikt. Bij een bezoek aan onze website worden er gegevens geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse. Door de analyse en verwerking van deze gegevens kunnen we ons aanbod overeenkomstig optimaliseren en website gebruiksvriendelijker vormgeven. De opslag en analyse van de gegevens wordt anoniem uitgevoerd waarbij er gebruikt wordt gemaakt van pseudoniem-gebruikersprofielen. De gegevens worden door cookies en een pixel verzameld die in elke website geïntegreerd is. De bezoeker van website kan te allen tijde tegen de opslag en verzameling van zijn anoniem geregistreerde gebruikersgegevens protesteren zodat ze in de toekomst niet meer geregistreerd worden. Om Webtrekk Web-Controlling uit te schakelen, wordt een opt-out-cookie ingesteld. Dit protest geldt zolang je het cookie niet wist. Klik op de volgende link om protest aan te tekenen:
https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "Cookies", tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website (met inbegrip van je IP-adres dat echter met de methode _anonymizeIp() anoniem wordt gemaakt zodat het niet meer aan een verbinding kan worden toegewezen) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten te leveren aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Ook geeft Google deze gegevens eventueel door aan derden voor zover dit wettelijk bepaald is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert je IP-adres in geen enkel geval met andere gegevens van Google. Ja kan verhinderen dat cookies opgeslagen worden door je browsersoftware overeenkomstig in te stellen. We wijzen er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website ga ja akkoord met de verwerking van de over jou verzamelde gegevens door Google op de bovenstaand beschreven manier en met het bovenstaand beschreven doel.

Onze websites respecteren de privacy van de klant en gebruiken de mogelijkheid tot anonimisering bij de registratie van gegevens met Google Analytics. Hierbij wordt het laatste octet van het IP-adres niet doorgegeven. Daardoor is het niet mogelijk om de gegevens eenduidig aan een persoon toe te wijzen. Daarmee voldoen we ook aan de bepalingen van de bescherming van gegevens.

Met behulp van Google Analytics worden inzichten verzameld die het voor ons mogelijk maken om onze website te verbeteren. Daardoor wordt het zoeken en ver- en inkopen gemakkelijker gemaakt en het gebruik geoptimaliseerd. Indien je ons echter niet wil helpen met geanonimiseerde gegevens, kan je een door Google gratis ter beschikking gestelde plugin voor de volgende browsers installeren en zodoende tracking door Google Analytics volledig onmogelijk maken. De plugin vind je op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Overige

Medewerkers van reBuy reCommerce GmbH die in contact komen met klantgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de overeenkomstige wetten op bescherming van gegevens.

We wijzen er verder op dat personen onder 18 jaar zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogd geen persoonsgegevens aan ons kunnen doorgeven.

We behouden ons het uitdrukkelijke recht voor onze maatregelen ter bescherming van gegevens en deze bepalingen te wijzigen voor zover dit door technische ontwikkelingen of wetswijzingen vereist is.

We wijzen erop dat deze bepalingen ter bescherming van gegevens niet gelden voor externe links die verwijzen naar aanbiedingen van derden.

We wijzen erop dat bij het bezoek aan onze website je IP-adres wordt opgeslagen. Dit wordt op geen enkele manier gecombineerd met andere persoonsgegevens.